Keizersnede veel duurder dan gewone bevalling

doorElke De Pourcqop 10/07/2012

Een keizersnede kost gemiddeld 5.554 euro, waarvan 1.541 euro ten laste is van de patiënte. Een klassieke bevalling komt neer op 4.004 euro, waarvan de moeder 1.095 euro zelf moet betalen. Bevallen is duur, en zeker voor de ziekteverzekering, zo concludeert de Onafhankelijke Ziekenfondsen na een studie van de facturen die ze binnenkregen in 2010.

In België bevalt nagenoeg iedereen (99,3 procent) in het ziekenhuis. Steeds vaker wordt via keizersnede bevallen: ongeveer 1 op 5 kinderen komt via een keizersnede ter wereld, tegenover 11 procent 20 jaar geleden. Dit is een tendens die zich overal in de geïndustraliseerde wereld voordoet.

Waarom keizersnede?
Soms is een keizersnede noodzakelijk, als het om een spoedoperatie gaat, een meerlingbevalling (waarschijnlijker na vruchtbaarheidsbehandeling), bij overgewicht of als het bekken van de aanstaande moeder te smal is. Maar dat geldt niet altijd: sommige vrouwen of gynaecologen vinden een keizersnede gemakkelijker, want dat is 'gepland' en binnen de normale werkuren. Andere vrouwen hebben zo'n schrik van bevallen dat ze kiezen voor keizersnede.

De populariteit van keizersnedes heeft zo zijn gevolgen voor de ziekteverzekering, en de portemonnee van de aanstaande ouders (als deze geen hospitalisatieverzekering hebben). Een keizersnede is bijna 40 procent duurder, vooral omdat er langer in het ziekenhuis gebleven wordt waardoor de erelonen en supplementen de factuur aandikken.

Er zijn verschillende voorstellen om de kost voor de maatschappij in te perken: thuisbevalling of bevalling in bevallingshuizen aanmoedigen, erelonen en supplementen een maximumgrens opleggen en minder onnodige keizersnedes uitvoeren.

1) Thuisbevalling en bevallingshuizen

Een manier zou zijn om een thuisbevalling aan te moedigen. In Nederland bijvoorbeeld bevalt 30 procent van de vrouwen thuis, tegen 0,7 procent bij ons. Nochtans zou dit een pak goedkoper, vrijer en ontspannender zijn.

Anderzijds heeft Nederland wel een van de slechtste babysterftecijfers in Europa (10 per duizend baby's tegenover 6 op duizend bij ons), wat volgens sommige onderzoeken deels te wijten is aan het systeem van thuisbevallingen. Andere factoren zijn: minder opvolging tijdens de zwangerschap, oudere moeders, fertiliteitsbehandelingen en slecht ingelichte allochtone vrouwen.

Omdat Belgische vrouwen veel vertrouwen stellen in de medische wereld, hebben thuisbevallingen niet veel kans op slagen. Daarom is er een ander voorstel: bevallingshuizen, waarbij vroedvrouwen de bevalling voor hun rekening nemen in een veilige omgeving. "Tegelijk kan het beroep van vroedvrouw opgewaardeerd worden, aangezien zij een positief effect hebben op de bevalling: minder medicatie en chirurgische ingrepen", klinkt het. Momenteel zijn er in heel België maar zeven bevallingshuizen.

2) Maximumgrens

Het aandeel voor de patiënt blijft heel hoog in België. Gemiddeld neemt de moeder 28 procent voor eigen rekening, zeker als ze kiest voor een eenpersoonskamer om zichzelf wat privacy te gunnen. Door de ereloon- en kamersupplementen te begrenzen met een maximumbedrag kan dit ingeperkt worden.

3) Minder keizersnedes

"De keuze van een bevalling via keizersnede moet natuurlijk overgelaten worden aan de arts, maar de Onafhankelijke Ziekenfondsen willen ten slotte toch benadrukken dat deze ingreep niet zonder gevaar is voor de gezondheid van de vrouwen. Het is dan ook belangrijk dat de arts de toekomstige moeders zo goed mogelijk informeert over de (voornamelijk postoperatieve) gevolgen van zo'n ingreep", klinkt het in het persbericht.

Uit onderzoek bleek al dat een keizersnede een extra risico inhoudt voor de volgende zwangerschappen, vooral als je natuurlijk wil bevallen.