Maakt overgeven tijdens zwangerschap dochter later minder gezond?

doorElke De Pourcqop 09/06/2012

Een Nederlandse studie heeft aangetoond dat ondervoeding in de moederschoot de kans op een voortijdig overlijden en allerlei ziektes voor vrouwen vergroot. Aanstaande moeders die vaak moeten overgeven moeten niet meteen panikeren: "Overgeven tijdens zwangerschap is een ander soort ondervoeding dan hongersnood, toen amper een kwart van de dagelijkse calorieën werd opgenomen." Wie anorectische neigingen krijgt, om vooral niet te veel bij te komen, moet wél opletten.

Het is de Nederlandse epidemiologe Annet van Abeelen die in haar doctoraatsonderzoek over de gevolgen van de zogeheten 'hongerwinter' van 1944/1945 op de verwekte kinderen van toen de link kon leggen met voortijdig overlijden bij vrouwen.

Maar er is meer: De vrouwen overlijden niet alleen vroeger, ze hebben ook een grotere kans op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten, borstkanker en andere vormen van kanker. Ze leden ook vaker aan overgewicht, suikerziekte, COPD en astma. "Het is opmerkelijk dat de gevolgen daarvan 60 jaar na de feiten nog voelbaar zijn", merkt de Nederlandse op. Voor mannen kon geen verband worden gevonden.

Ondertussen is ondervoeding eerder zeldzaam in ontwikkelde landen. Vaak overgeven tijdens de zwangerschap, kan echter 'hongersnood' doen ontstaan voor de baby.

"Het is interessant om te kijken naar de gevolgen voor het kind van veel overgeven tijdens de zwangerschap'', oppert Van Abeelen. "Het is mogelijk dat die kinderen minder gezond blijken op latere leeftijd, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen."

Aanstaande moeders moeten niet meteen paniek slaan: "Dit is een ander soort ondervoeding dan ondervoeding in de Hongerwinter. Mensen namen toen vaak maar een kwart van het aantal dagelijkse benodigde calorieën tot zich", relativeert de onderzoekster.
Op dit moment worden studies opgezet om de gezondheid in de gaten te houden van kinderen wier moeder tijdens de zwangerschap veel heeft overgegeven.

Voor ontwikkelingslanden zijn deze bevindingen nog relevanter. "Vorig jaar leden naar schatting 925 miljoen mensen in de wereld honger. Het is wellicht handig om kinderen die geboren zijn in gebieden waar honger heerst, als hogere risicogroep te beschouwen."

Ochtendmisselijkheid, wat kan resulteren in overgeven tijdens de zwangerschap, komt voor bij 70 à 85 procent van de aanstaande moeders, afhankelijk van de bron. Slechts een klein percentage van de moeders is zodanig misselijk dat ze vaak het toilet moet opzoeken. 'Ochtendmisselijkheid' is overigens misleidend: het kan de hele dag voorkomen. Bij 2 à 3 procent van de zwangere vrouwen is het zo ernstig dat ze niet meer normaal kunnen functioneren.