Mannen en vrouwen rouwen anders

doorRedactieop 25/11/2009

Intuïtieve, affectieve ('vrouwelijke') rouwstijl:

- Je ervaart je rouw vooral op affectieve wijze.
- Je ervaart en doorleeft je gevoelens intens.
- Je praat veel over en vanuit je gevoelens, je deelt ze met anderen, je wisselt gevoelens en gedachten uit over het verlies, op die manier herbeleef je het verlies.
- Je bent gericht op sociale steun (contact met lotgenoten).
- Het gevaar: je dreigt door je rouw overspoeld te worden.

Instrumentele, probleemoplossende ('mannelijke') rouwstijl:

- In het ervaren van rouw ligt de focus bij jou op het cognitieve, op het probleemoplossend handelen: je hebt behoefte aan informatie en uitleg, aan begrijpen, aan het ervaren van controle, aan het scheiden van gevoelens en gedachten.

- In de expressie van rouw wil je je gevoelens vooral onder controle houden; je houdt het liever privé, gaat geen gevoelens over het verlies delen met anderen, je houdt niet van gespreks- of zelfhulpgroepen.

- Je bent vooral gericht op activiteit, op dingen doen (bv. in de tuin werken).

Uit: Goed Gevoel november 2009.