Mannen of vrouwen: wie lijdt het meest onder een relatiebreuk?

doorValérie Wautersop 08/08/2015

Een gebroken hart, iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Maar lijden vrouwen harder onder een break up dan mannen, of is het net omgekeerd. Een nieuwe wetenschappelijke studie brengt uitsluitsel.

Vrouwen ervaren meer emotionele pijn na een breuk, dat blijkt uit een studie van Binghamton University in New York en University College in Londen. Daaruit blijkt echter ook dat vrouwen na die eerste emotionele momenten er sneller weer bovenop raken dan mannen. Die gaan namelijk na een liefdesbreuk gewoon verder met hun leven, maar herstellen nooit volledig van hun gebroken hart.

"De meeste vrouwen worden hard en snel geraakt door een breuk, maar gedragen zich minder zelfdestructief. Ze rekenen op steun van hun sociale netwerk en herstellen bijgevolg sneller en vollediger", zegt auteur van de studie Craig Morris. "Vrouwen bereiken op een bepaald moment het punt waarop ze beseffen dat de breuk definitief is, en dat het tijd is om verder te gaan met hun leven."

"Mannen daarentegen reageren slechter op een breuk op een zelfdestructieve manier", gaat Morris verder. "Ze zijn vaak kwaad, en vertonen enkele tekenen van depressie. Dat kan maanden tot zelfs jaren blijven aanslepen, waarna ze verder gaan met hun leven en een nieuwe relatie beginnen."

Voor hun onderzoek stelden Morris en zijn collega's 5.705 mensen in 96 verschillende landen de vraag om de pijn van een liefdesbreuk op een schaal van 0 tot 10 weer te geven. 0 stond in dat geval voor geen enkel effect, 10 voor ondraaglijk. De gemiddelde score die vrouwen gaven aan een liefdesbreuk was 6.84 wat betreft emotionele pijn, tegenover 6.58 bij mannen. Vrouwen gaven ook aan fysiek meer pijn te lijden dan mannen: respectievelijk 4.21 tegenover 3.75.

Daarenboven gaven vrouwen aan meer woede, stress en angst te voelen na een breuk, terwijl mannen eerder gevoelens van depressie rapporteerden.

"Het is belangrijk om onderzoek te doen naar liefdesbreuken, omdat we gemiddeld 3 breuken ervaren voor we dertig worden. Een daaronder is daarenboven zo ernstig dat hij ons leven weken of zelfs maanden aan een stuk beïnvloedt."