Meer ruimte tussen letters beter voor kinderen met dyslexie

doorLynn Formesynop 05/06/2012

Hoewel de oorzaken van dyslexie nog steeds niet glashelder zijn, hebben onderzoekers al heel wat vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van manieren om kinderen meer woorden te laten lezen in een kortere tijd. De meest efficiënte interventie voor dyslexie is en blijft dan ook gewoon meer lezen.

Uit een recente studie aan de universiteit van Padua blijkt nu dat er niet noodzakelijk gehamerd moet worden op het fonologisch bewustzijn (doorzien van klankstructuur), maar dat het vergroten van de ruimte tussen letters al wonderen kan doen voor de leesvaardigheid.

De test
54 Italiaanse en 40 Franse kinderen met en zonder dyslexie, kregen een tekst van 24 korte zinnen voorgeschoteld in hun moedertaal met de gebruikelijke witruimte tussen de letters. Een week later kregen ze dezelfde tekst in een tweede versie met 2,5 punt extra ruimte tussen de letters én meer wit tussen de regels.

Snelheid
Bij de groep met dyslexie lag de leessnelheid bij de tweede tekst gemiddeld 20 procent hoger. De onderzoekers stellen dan ook dat het vergroten van de ruimte tussen de letters goed werkt omdat dyslectici van nature meer problemen hebben met het herkennen van letters die nauwer aansluiten aan elkaar.

"Simpele manipulatie van de ruimte tussen letters verbetert het lezen voor kinderen met dyslexie aanzienlijk, zonder enige vorm van training", besluit onderzoeker Marco Zorzi.