Meer seks maakt niet gelukkiger

doorValérie Wautersop 09/05/2015

Van geld word je niet gelukkiger, en van seks blijkbaar ook niet. Althans, dat beweert een nieuw onderzoek.

Researchers van de Carnegie Mellon universiteit analyseerden hiervoor de seksuele gewoonten van 64 heteroseksuele getrouwde koppels, gedurende een tijdspannen van drie maanden. Het doel van het onderzoek? Uitzoeken hoe seks hun emotionele welzijn beïnvloedt.

Het resultaat van dat onderzoek was tamelijk verrassend. Blijkbaar bestaaat er geen rechtstreekse link tussen regelmatige seks en geluk. Meer zelfs: in sommige gevallen kan meer seks zelfs leiden tot een toename van het ongeluksgevoel.

Voor het onderzoek werden de koppels - allemaal tussen de 35 en 65 jaar oud - opgedeeld in twee groepen. De ene groep werd gevraagd of dubbel zoveel seks te hebben als gewoonlijk. De andere groep kreeeg geen instructies over hun seksuele activiteiten. Vervolgens werd de deelnemers gevraagd om dagelijks een online vragenlijst in te vullen rondom geluk, gezonheid en gedrag, alsook hun seksfrequentie.

Na de testperiode van drie maanden viel het de onderzoekers op dat de testgroep die meer seks had dan normaal een kleine terugval ervoer wat betreft hun geluksgevoel. Daarbovenop ging hun libido ook omlaag. Verder rapporteerde deze groep ook dat ze lichtelijk minder van de seks genoten als voorheen.

Toch plaatst onderzoeker George Loewenstein een belangrijke kanttekening bij zijn onderzoek. "Het moet natuurlijk ook gezegd worden dat de testgroep uitdrukkelijk gevraagd werd om meer seks te hebben. Dat kan een grote invloed hebben op de manier waarop de deelnemers seks beleven. In een nieuw onderzoek zullen we met die factor zeker rekening houden."