Nog een reden om nooit meer aan bodyshaming te doen

doorSophie Vereyckenop 07/08/2015

Anno 2015 is het -gelukkig- stilaan not done om iemand te beoordelen op basis van zijn of haar uiterlijk. Het is een onderwerp dat bij iedereen gevoelig ligt, of je nu een maatje 34 of 44 heb. Maar wat blijkt nu: naast een serieus gekwetst ego kan bodyshaming ons ook fysiek ziek maken.

Om het effect van bodyshaming op de (mentale) gezondheid van vrouwen eens en voor altijd na te gaan, deed onderzoekster Jean Lamont twee studies.

Zelfbeeld
Voor het onderzoek werden 177 vrouwelijke studenten ondervraagd over hun zelfbeeld. Daarbij werd in kaart gebracht hoe zeer de vrouwen zelf onderhevig waren aan bodyshame, alsook hoe goed ze naar hun lichaam luisterden en hoe goed ze zichzelf lichamelijk konden beoordelen. Om dat na te gaan kregen de vrouwen een lijst met enkele stellingen, zoals "Als ik niet in de maat pas die ik zou willen zijn, voel ik me beschaamd" en "Ik ben er zeker van dat mijn lichaam me laat weten wat goed voor me is". Die moesten ze rangschikken van 'helemaal niet akkoord' tot 'helemaal akkoord'.

Fysieke gezondheid
Vervolgens moesten de vrouwen aangeven of ze bepaalde infecties of ziektes hadden gehad het voorbije vijf jaar. De vragenlijst werd twee keer ingevuld, één keer in september en één keer in december, rond het 'griepseizoen'. Uit de resultaten bleek dat vrouwen die aangaven zich meer te schamen voor hun lichaam ook fysiek minder gezond waren. Volgens Lamont heeft dat verband te maken met het feit dat vrouwen die zich laten doen door bodyshaming minder goed zorg dragen voor hun lichaam. Vergelijk het met een horrorfilm: net zoals mensen hun ogen sluiten tijdens een enge film, kunnen vrouwen die zich beschaamd voelen over hun lichaam hun ogen sluiten voor de noden zoals een goede gezondheid en hygiëne.