Samenwonen zit in stroomversnelling

doorStijn Vossenop 27/07/2012

"Het samenwonen zit in een stroomversnelling, het huwelijk is een bewuste keuze geworden." Dat zegt projectcoördinator Inge Pasteels van de Universiteit Antwerpen.

Het huwelijk zat al langer in een dip. De populariteit van het aantal personen dat een huwelijk aanging, daalde de voorbije decennia geleidelijk. Maar de jongste twaalf jaar is daar een alternatief bovenop gekomen, dat de dalende trend van het huwelijk de jongste jaren nog heeft versterkt.

Het samenleven is steeds meer de norm geworden voor relaties. Ooit werd er schande over gesproken, daarna gold het meestal als een opstapje naar het huwelijk, nu is het een volwaardig en permanent alternatief geworden, waarin ook kinderen worden geboren, weet De Standaard.

Wettelijke regeling
De wettelijke regeling voor het samenwonen heeft het succes nog versterkt. Gehuwden en wettelijk samenwonenden worden doorgaans op dezelfde manier belast in de personenbelasting. Alleen in het erfrecht en bij echtscheiding zijn er nog grote verschillen. Scheiden is voor samenwonenden veel gemakkelijker dan voor gehuwden, maar dat leidt niet tot een veel hoger percentage van ontbonden samenlevingscontracten dan van scheidingen.

Recent onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse regering toont aan dat de helft van de volwassenen in Vlaanderen gehuwd samenwoont. Van de ongehuwd samenwonende paren kiest een op de vier voor de wettelijke samenwoning.