Stimuleer je kind met Sherborne

doorRedactieop 26/05/2011

Elke ouder droomt ervan zijn kind te zien opgroeien tot een zelfbewust wezentje dat zich goed in zijn vel voelt, vertrouwen heeft in het leven en in staat is zinvolle relaties aan te gaan. Sherborne belooft die droom te helpen realiseren én de band met je kind te versterken. Proefkonijn Veerle en haar dochtertje Ona namen de proef op de som.

Wat is het?
Sherborne is een bewegingspedagogiek die ontwikkeld werd door Veronica Sherborne, een Britse lerares lichamelijke opvoeding en kinesitherapeute. De methode is gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen of volwassenen door middel van beweging.

Uitgangspunt van de methode is dat een kind drie dingen nodig heeft om optimaal te ontwikkelen, namelijk: een sterk vertrouwen in zijn eigen lichaam (een kind dat zich goed en veilig voelt in zijn eigen lichaam, heeft een stevige basis om een gezonde persoonlijkheid op te bouwen en om zijn omgeving te gaan verkennen), het vertrouwen om de omringende wereld te leren kennen (iemand die zich veilig weet, zal de drang voelen om steeds verder op verkenning te gaan) en de mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan met anderen (het is in relatie tot de andere dat we onze eigen identiteit beter leren kennen en kunnen ontplooien).

Precies die drie zaken worden aan de hand van allerlei eenvoudige bewegingsspelletjes en -ervaringen door Sherborne ondersteund en gestimuleerd. De relatie tussen de 'koppels' (ouder-kind, volwassene-persoon met een beperking...) is tijdens een sessie altijd die van evenwaardige partners, een relatie waarbij men niet probeert greep te krijgen op de ander, maar waarin de ander binnen de grenzen van zijn persoonlijke mogelijkheden gestimuleerd wordt. Samen plezier beleven speelt daarbij een essentiële rol.

Voor wie is het?
Aanvankelijk ontwikkelde Veronica Sherborne haar methode voor kinderen met een verstandelijke beperking. Later paste ze die ook toe bij kinderen met ADHD, gedragsproblemen en autismespectrumstoornissen en bij volwassenen met psychiatrische problemen. Vandaag wordt de methode met succes toegepast in de opvoeding van peuters en kleuters (bijvoorbeeld op scholen), in de begeleiding van kinderen en volwassenen met sensorische problemen, lichamelijke en/of mentale handicaps, bij psychiatrische patiënten en binnen gezinsgerichte therapieën. Her en der in Vlaanderen kan je ook als ouderkindkoppel (occasionele) sessies Sherborne volgen.

Die sessies zijn een aanrader voor wie een druk tijdsschema heeft en daardoor (te) weinig toekomt aan samen tijd doorbrengen en met elkaar bezig zijn. Ook wie voelt dat er op vlak van warmte en affectie nood is aan een dichter contact met zijn kind, kan baat hebben bij Sherborne.

Hoeveel sessies heb je nodig?
Sommige ouder-kindkoppels zullen al tijdens de eerste sessie de band met hun kind sterker voelen worden, hun kind zien openbloeien. In andere gevallen zijn meer sessies nodig om drempels te overwinnen, remmingen te voelen wegvallen en de vruchten te kunnen plukken van de Sherborne-methode.

Proefkonijn Veerle: 'Ik heb zelf een echte knuffelrelatie met mijn kinderen, dus de drempel die er volgens Gwenny voor sommige ouder-kindkoppels is om fysiek met elkaar bezig te zijn, ervaren wij absoluut niet. Anderhalf uur aan een stuk samen bezig zijn en (fysieke) aandacht besteden aan elkaar, is daarentegen iets dat er spontaan zelden of nooit van komt en daar genieten we allebei ontzettend van. Doorheen de sessie heb ik het gevoel voortdurend meer op dezelfde golflengte te komen en elkaar alsmaar beter te gaan aanvoelen. Dat de sessies Sherborne de band tussen ouder en kind gunstig beïnvloeden is daarvan wellicht het rechtstreekse gevolg.'

'Of de sessie ook de ontwikkelingsmogelijkheden van mijn dochter positief beïnvloed heeft, kan ik onmogelijk objectief inschatten. Maar als ik de ontspannen en tevreden uitdrukking op haar gezichtje zie wanneer we weer in de auto naar huis stappen, ben ik er in ieder geval van overtuigd dat ze zich op dit eigenste moment zeer goed in haar vel voelt. En alleen dat al is wat mij betreft goud waard.'

Praktisch
- Gwenny Verhoye, Inner Motion Dance, Zedelgemsestraat 3, 8020 Ruddervoorde, 0478/56.06.57 of Inner Motion Dance.
- Er worden sessies georganiseerd voor kleuters en voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Een sessie duurt 90 minuten en kost € 15 per ouder-kindkoppel.

Door Veerle Maes
Goed Gevoel, mei 2011