Strengere geluidsnormen voor muziek in Brussels gewest

doorRedactieop 30/01/2017
Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault

Vanaf 2018 gelden in het Brussels gewest strengere geluidsnormen voor muziek. Er komen drie catergorieën van geluidsniveau: een maximaal niveau van 95 dB(A) zonder voorwaarden; een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) voor bijvoorbeeld dancings en muziekcafés waarbij de geluidniveaus na middernacht moeten bijgehouden worden; en een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A) voor concerten waarbij onder meer oordopjes ter beschikking gesteld moeten worden. Voor de laatste twee niveaus moet ook het geluidsniveau in real time geafficheerd worden.

De nieuwe regels werden vandaag in Le Botanique voorgesteld door Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault en staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets. Zij stelt 50.000 euro te beschikking voor de uitbaters en organisatoren die hun geluidsniveaus in real time willen doorgeven, zodat ze op een website kunnen worden weergegeven met onder meer ook de playlists en andere informatie over de zaak.

9 op tien jongeren getroffen
Bianca Debaets wees op de ernst van de problematiek: bijna 90 procent van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar heeft minstens een keer te maken gekregen met tijdelijke tinnitus (oorsuizen) na een ongewenste blootstelling aan lawaai. Bijna 15 procent lijdt aan permanent oorsuizen, een teken van onomkeerbare en defintieve oorschade.

Brussel volgt in grote mate de normen die vandaag in Vlaanderen gelden. De huidige Brusselse wetgeving dateert van 1977 en legt een maximaal geluidsniveau van 90 dB(A) vast. Ze is echter totaal onaangepast aan de huidige muziek met veel lage bastonen en een hoger verspreidingsvolume, waardoor er in de praktijk geen rekening mee gehouden werd door de uitbaters.

Vanaf 2018 geldt een maximaal geluidsniveau zonder voorwaarden van 85 dB(A). Indien men dat niveau wil overschrijden moet de uitbater of organisator een aantal voorwaarden naleven. Bij een maximaal niveau van 95 dB(A) moet informatie aan het publiek gegeven worden over de risico's van de verpreide geluidsniveau's en dient het geluidsniveau in realtime geafficheerd te worden. Na middernacht moeten de geluidsniveaus bewaard worden voor het geval dat er klachten zijn over geluidsoverlast.

Bij een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A) moet bovendien gehoorbescherming zoals oordopjes ter beschikking van het publiek gesteld worden en moet er een zone zijn van maximaal 85 dB(A) waar het gehoor tot rust kan komen. Er dient ook een referentiepersoon aangeduid te worden die de naleving van de voorwaarden moet verzekeren.

Boetes tot 65.000 euro
Minister Fremault zet voor de naleving van de nieuwe regelgeving in de eerste plaats in op de sensibilisering van de sector, die overigens nauw betrokken werd bij de totstandkoming ervan. Bij problemen zal de milieupolitie eerst een waarschuwing geven. Als de uitbater volhardt, stelt ze een proces-verbaal op, en kan overgegaan worden tot een (tijdelijke) sluiting van de zaak. Er zijn ook boetes voorzien van 65 tot 65.000 euro, verduidelijkte haar kabinet.

De uitbaters en organisatoren kunnen bij Leefmilieu Brussel terecht in de overgang naar de nieuwe regels. Zo onderzoekt de administratie de mogelijkheid om een aankoopcentrale op te starten, zodat de prijzen voor het materiaal gedrukt kunnen worden, en om een systeem van leasing te organiseren.

Debaets stelt 50.000 euro te beschikking voor de uitbaters en organisatoren die hun geluidsniveaus in real time willen doorgeven, zodat ze op een website kunnen worden weergegeven met onder meer ook de playlists en andere informatie over de zaak. Dat kadert in het 'smart city'-concept van de staatssecretaris. Ze wees erop dat de verzamelde informatie over het geluidsniveau in de horeca- en andere gelegenheden als open data ter beschikking gesteld wordt voor iedereen. "Dat levert de Brusselaars ongetwijfeld weer een hele reeks nuttige apps en andere toepassingen op", aldus Bianca De Baets.