Vijf soorten intimiteit in een relatie

doorRedactieop 31/12/2007

Soms heb je het gevoel dat je iets mist in je relatie. Het contact is niet meer zoals het was. Voor je panikeert en je relatie naar een crisis brengt door te denken dat er een crisis is, besef dat er verschillende soorten intimiteit zijn. We onderscheiden vijf soorten: intellectuele, sociale, emotionele, spirituele en fysieke intimiteit.

Intellectuele intimiteit gaat over het bespreken van wat in je omgaat. Zorgen over geld, voedsel, de politieke situatie¿ het is belangrijk dat je je niet geremd voelt in je eigen relatie om te zeggen wat in je omgaat. Spirituele intimiteit sluit daar bij aan, en behandelt eerder jezelf en je eigen gedachten en zorgen.

Sociale intimiteit verkrijg je door samen dingen te ondernemen. Gedeelde ervaringen zorgen voor een gevoel van intimiteit omdat je hetzelfde hebt meegemaakt. Emotionele intimiteit werkt op dezelfde manier: door het delen van emoties groeit de verbondenheid.

Tot slot is er nog de meeste bekende vorm van intimiteit: fysieke intimiteit. Dat gaat over seks, maar ook over knuffels, kussen, aanrakingen en hoe daar zowel privé als publiekelijk mee om wordt gegaan. Niet iedereen heeft aan elke soort intimiteit evenveel behoefte, maar algemeen wordt wel aangenomen dat deze vijf in zekere mate bij iedereen terugkomen.

Besef
Intimiteit is een voorwaarde om een gevoel van samenhorigheid in stand te houden. Maar het is niet altijd gemakkelijk te bereiken én om de ander er in tegemoet te komen. Een eerste stap is beseffen wat jouw individuele behoefte is aan intimiteit. Het is belangrijk dat ook je partner dat beseft én dat jij beseft wat zijn of haar behoefte aan intimiteit is.

Evenwicht
Een evenwicht vinden is niet altijd goed genoeg, niet voor jezelf of voor je partner. Tot slot is het ook belangrijk te beseffen dat om intimiteit te bereiken je een deel van je focus moet verleggen van jezelf naar je partner.

Ontbreekt er iets?
Heb je het gevoel dat er iets ontbreekt in je relatie, kan je nagaan of een of andere soort intimiteit ontbreekt en wat je er aan kan doen. Bedenk ook dat relaties niet altijd hetzelfde kunnen blijven. Elke verandering in je leven heeft een weerslag op je relatie. Soms ten goede, soms ten slechte. Wees alert voor de signalen, maar maak geen problemen waar er geen zijn! (hln)