"Vrijgevige mensen zijn gelukkiger"

doorRedactieop 21/03/2008

Je geluk hangt niet af van je inkomen, maar van hoeveel je uitgeeft aan cadeautjes en goede doelen, blijkt uit nieuw Canadees onderzoek. Zelfs enkele euro's aan liefdadigheid betekent al een boost voor je geluk.

Drie experimenten
De Canadese onderzoekers voerden 3 verschillende soorten experimenten uit. Uit de resultaten kunnen ze concluderen dat vrijgevigheid je gelukkig maakt. In het eerste vroegen ze aan 632 mensen een cijfer op hun geluk te plakken. Verder werd naar hun jaarlijkse inkomen en hun maandelijkse uitgaven gevraagd. Daarbij gaven deelnemers aan hoeveel ze aan zichzelf spendeerden en hoeveel aan liefdadigheid en cadeautjes.

Vervolgens volgden de onderzoekers 16 medewerkers van een firma toen ze hun bonus kregen. De bedragen varieerden tussen de 2000 en de 5000 euro. In het derde experiment gaven de onderzoekers tussen de 6 en de 20 euro aan deelnemers, dat geld moesten ze die dag nog uitgeven. De helft moest een cadeautje voor zichzelf kopen, de andere helft moest het geld aan anderen uitgeven.

Uit alle experimenten bleek dat mensen die het geld niet aan zichzelf hadden gespendeerd, gelukkiger waren dan de anderen, onafhankelijk van hoeveel ze hadden gekregen. Je hoeft ook niet veel aan liefdadigheid geven. Je wordt al gelukkiger vanaf enkele euro's, concluderen wetenschappers uit het laatste experiment.

Geluk door vrijgevigheid
Professor aan de universiteit van Columbia in Canada Elizabeth Dunn: "We wilden de theorie testen dat de manier waarop mensen hun geld spenderen even belangrijk is voor hun geluk als hoeveel ze verdienen." Voorgaande studies toonden de link tussen geluk en vrijgevigheid al aan. Maar het was nooit duidelijk of liefdadigheid ons gelukkig maakte of dat mensen vrijgevig zijn omdat ze gelukkig zijn. (ep)