Vrouwen worden vaker biseksueel dan mannen, maar waarom?

doorLuc Beernaertop 25/08/2015

De kans dat vrouwen biseksueel worden is drie keer groter dan bij mannen, zo blijkt uit een recente Amerikaanse studie. De verklaring ligt volgens psychologen in de vaststelling dat de seksualiteit van de vrouw meer 'aangepast' is dan die van mannen. Door die eigenschap gaan vrouwen sneller gelijkgeslachtelijke seksuele relaties exploreren wanneer de gelegenheid daartoe zich voordoet.

Mannen daarentegen zijn eerder geneigd aan deze of gene kant van de seksuele grens te blijven.

Drie keer vaker dan bij mannen
Wetenschappers volgden 5018 vrouwen en 4191 mannen tijdens hun overgang van de adolescentie naar jongvolwassenen. Daarbij werden ze ondervraagd over hun seksuele activiteiten. De onderzoekers stelden vast dat een verandering in seksuele identiteit drie keer vaker voorkwam bij vrouwen dan bij mannen.

Vrouwen die hoger onderwijs hadden genoten, fysiek aantrekkelijker waren en het jonge moederschap meden, bleken minder te experimenteren met biseksualiteit.

'Marktwaarde'
Hoofdonderzoeker dokter Elizabeth McClintock, van de universiteit van Indiana: "Vrouwen die zich enigszins aangetrokken voelen tot zowel mannen als vrouwen worden wellicht naar de heteroseksualiteit getrokken indien ze gunstige opties hebben op de heteroseksuele partnermarkt". Met andere woorden: vrouwen die op mannen én vrouwen vallen, zullen voor een man kiezen indien ze als vrouw goed in de markt liggen.

"Vrouwen die aanvankelijk succesvol relaties aangaan met mannen, wat traditioneel meer wordt aanvaard, zullen hun aantrekking tot andere vrouwen wellicht nooit exploreren. Maar vrouwen die dezelfde seksuele aantrekking tot mannen ervaren doch minder gunstige heteroseksuele opties hebben, zullen meer de kans krijgen om seksueel te experimenteren met vrouwen".

"Vrouwen die aantrekking tot vrouwen beleven, zullen hun gelijkgeslachtelijke seksualiteit vaker in hun seksuele identiteit inbouwen dan mannen doen".

Opleidingsniveau
"Mannen die hogere studies genoten, zien zichzelf minder vaak als '100% heteroseksueel'. Bij mannen heeft fysieke aantrekkelijkheid echter geen link met hun seksuele oriëntatie".

"Mannen zijn minder vaak aangetrokken tot beide geslachten", aldus McClintock. "De seksualiteit van de man is in die zin minder flexibel. Indien een man zich slechts tot één geslacht aangetrokken voelt, zullen romantische opportuniteiten weinig veranderen aan zijn seksuele identiteit".

De studie werd voorgesteld op de jaarlijke bijeenkomst van de American Sociological Association in Chicago.