Waarom comazuipen als student niet onschuldig is

doorEllen Provoostop 26/04/2013

Overmatig veel alcohol drinken als twintiger kan op latere leeftijd hartziekten veroorzaken, dat ontdekten Amerikaanse onderzoekers. Jeugdigheid beschermt dus niet tegen de schadelijke effecten van alcohol.

Wetenschappers in de Verenigde Staten ontdekten dat het drinken van grote hoeveelheden alcohol onmiddellijk een verandering in de circulatie in het lichaam van adolescenten veroorzaakt. De experts bestudeerden twee groepen van gezonde studenten die niet rookten: de ene groep had in het verleden aan binge-drinking gedaan, de jongeren in de andere groep hadden in het afgelopen jaar niet meer dan vijf glazen alcohol gedronken.

Daaruit blijkt dat mannen die meer dan vijf alcoholische drankjes in twee uur en vrouwen die vier consumpties in dezelfde tijdspanne achterover kapten, werden bestempeld als 'binge drinkers'. Ze deden dit gemiddeld zes keer per maand gedurende vier jaar. De personen uit de laatste groep vertoonden slechtere functies in twee types cellen die de bloedtoevoer in het lichaam controleren.

Dezelfde veranderingen deden zich voor bij mensen die hun hele leven lang veel alcohol consumeerden, zij lopen ook meer risico op hartaanvallen en beroerten. Professor Mariann Piano: "Het is belangrijk dat jonge volwassenen begrijpen dat 'binge drinking' een extreme vorm van risicovol gedrag is. Dit wordt in verband gebracht met ernstige sociale en medische gevolgen."