Wat de regen (en andere weerfenomenen) met je gezondheid doen

doorEllen Provoostop 20/07/2015

Het weer heeft niet alleen invloed op ons humeur, maar ook op ons lichaam. Er werd al heel wat onderzoek gedaan naar de invloed van regen of zon op onze gezondheid. Zo brachten wetenschappers al verschillende verrassende verbanden aan het licht.

Regen en reuma?
Een overzichtsonderzoek dat negen studies heeft gebundeld, concludeert dat er geen duidelijk verband bestaat tussen regen en de symptomen van ontstekingsreuma. Het verband zou eerder psychologisch te verklaren zijn. Als je al gelooft dat de regen pijn kan veroorzaken, dan ga je je meer focussen op het ongemak tijdens regenachtige dagen. Het is ook heel moeilijk om alle andere oorzaken van pijn, zoals kledij en activiteiten, in het onderzoek uit te sluiten.

Lage luchtdruk = hoofdpijn
Professor Kazuhito Kimoto aan de medische universiteit Dokkyo liet 28 migrainepatiënten een dagboek bijhouden gedurende één jaar. Hij vergeleek hun gegevens met de data van een weerstation in de buurt, wat aantoonde dat hun pijn vaak samenging met een erg lage luchtdruk. Een ander onderzoek heeft aangetoond dat de verkoop van pijnstillers stijgt als de druk daalt. Dit zou mogelijk kunnen komen doordat de dalende luchtdruk het vestibulair systeem in de hersenen verstoort. Dit is het gebied dat zorgt voor een goede balans in het brein.

Koude is slecht voor je hart
De winter verhoogt niet alleen de kans op verkoudheden en de griep, het zorgt ook voor een stijging van het risico op een hartaanval. Een Chinese studie heeft aangetoond dat in de winter en herfst er 40 procent meer mensen sterven aan een hartaanval in vergelijking met de lente en de zomer. Het is nog altijd niet duidelijk waarom dit zo is, maar het koude weer zou de bloeddruk kunnen verhogen, wat een gekende risicofactor voor een hartaanval is.

Meer zon, meer jongens
In het noordelijk halfrond worden er meer jongens geboren in een warm jaar dan in een koud jaar. Wetenschappers hebben nog altijd het raden naar de verklaring hiervan. De temperatuur zou de hormonale balans of de productie van het sperma kunnen veranderen. Sommige experts menen dat dit fenomeen een gevolg van de evolutie is. Zo wil de moeder haar kans op voortplanting van het nageslacht verhogen. Zonen hebben namelijk minder kans om zich voort te planten dan een meisje. Dus in slechte omstandigheden is een meisje een veiligere optie wat de voortzetting van het nageslacht betreft. Het effect is wel klein en afhankelijk van de regio.