Welk type liefde ervaar jij?

doorRedactieop 16/09/2009

Over liefde wordt vaak veralgemenend gesproken, maar het is duidelijk dat er verschillende soorten liefde bestaan, en ook verschillende soorten romantische liefde. In 2004 beschreef Susan Hendrick zes types in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Marital and Family Therapy.

De zes types:

1) Eros:

Basis:
Mijn partner en ik hebben de juiste fysieke chemie

De Eros-geliefde wordt gekarakteriseerd door passie, en die beperkt zich niet tot het fysieke. Een 'Eros' voelt zich het gemakkelijkst aangetrokken door een bepaald fysiek type en voelt dan ook erkenning bij het zien van dat type.

Dit soort geliefde is intens en wil op alle niveaus bij haar of zijn geliefde betrokken zijn, door fysieke affectie en intimiteit te tonen, uren te praten en alles over de persoon te weren. Een Eros-geliefde is openlijk en volledig aanwezig, heeft zelfvertrouwen, vertrouwt en combineert meestal intensiteit met een gevoel voor grenzen.

2) Ludus:

Basis:
Ik denk dat wat mijn partner niet weet, hem/haar ook niet deert.

Een Ludus-geliefde is niet geïnteresseerd in intensiteit, maar voelt liefde aan als een spel dat wordt gespeeld voor (wederzijds) plezier maar niet noodzakelijk een serieus eindpunt heeft. Ze kunnen wel geïnteresseerd zijn in een serieuze relatie, maar meestal willen ze het spel spelen met meerdere spelers. Op die manier kunnen verschillende personen om verschillende kwaliteiten geapprecieerd worden. Het is mogelijk dat mensen gekwetst raken, maar het doel is eerder plezier en niet om mensen pijn te doen. Dit type verkiest geen bepaald fysiek type.

3) Storge:

Basis:
Onze liefde is de beste omdat het uit vriendschap is gegroeid

Dit soort geliefde is iemand die een liefdesrelatie bouwt op een sterke vriendschapsrelatie. Het doel is een soulmate en een standvastige relatie waarin beide partijen elkaar vertrouwen met een partner die dezelfde waarden en normen deelt. Mentaal op elkaar lijken is belangrijker dan fysieke aantrekkelijkheid of seksuele bevrediging. Dit type is ook meer gericht op lange termijn en niet op korte termijn.

4) Pragma:

Basis:
Mijn partner past bij mijn familie

De pragma is pragmatisch en praktisch. Hij of zij kan een voorkeur hebben voor een bepaald type, maar andere kwaliteiten spelen een veel grotere rol. De pragma zoekt niet naar veel opwinding of drama, maar naar iemand geschikt, waarmee een bevredigend leven kan worden opgebouwd. Dit type kan gemakkelijk gebruik maken van een relatiebureau, waar alle ongeschikte kandidaten er uit worden gefilterd.

5) Mania:

Basis:
Ik word ziek als mijn partner niet genoeg aandacht aan mij besteedt

'Mania' doet denken aan 'maniakaal', en die associatie is niet onterecht. Emotionele pielen en dalen, afhankelijkheid, bezitterigheid, onzekerheid en jaloersheid zijn nog enkele typische trekjes. De Mania-geliefde verlangt naar liefde, maar vindt het tegelijk niet genoeg. Hij of zij heeft geen vertrouwen in de toewijding, en vreest voortdurend dat de partner iemand anders zal vinden. Een ander aspect zijn specifieke fysieke symptomen zoals moeilijk eten of slapen.

6) Agape

Basis: Ik zou nog eerder zelf lijden, dan mijn partner te laten lijden.

Dit type geliefde is het meest zeldzame. Agape-geliefden worden gekenmerkt door altruïsme, waarbij geven belangrijker is dan nemen en het welzijn van de partner belangrijker is dan dat van zichzelf. Het idealisme maakt dat er geen voorkeur bestaat qua uiterlijk en dat sensualiteit en seksualiteit minder belangrijk zijn dan spirituele kwaliteiten. 'Pure' Agapes zijn weinig waarschijnlijk, al zijn deze kwaliteiten wel belangrijk in elke relatie.

Noord vs zuid
Spanjaarden en andere zuidelijke types verkiezen het Eros-type boven alle andere. In Noord-Europa is 'storge' het belangrijkste type. Dat uit zich ook op andere vlakken in de samenleving. De meer egalitaire storge-relatie maakt dat gendergelijkheid in bv Scandinavië allang een belangrijk thema is. In Zuid-Europa is dat minder het geval, omdat een eros-liefde minder op gelijkheid is gebaseerd.

Hollywood
Ook Hollywood heeft zo zijn voorkeur: de Eros-liefde. Onderzoekers geloven dat de zware nadruk op dit type liefde vele mythes heeft doen ontstaan die geen enkele basis hebben in de realiteit. Als gevolg zijn veel mensen, vrouwen vooral, ongelukkig omdat ze niet kunnen krijgen wat ze in films of series zien. In films eindigen verhalen meestal daar waar ze in het echte leven zouden beginnen. Geen wonder dat er verwachtingen worden geschapen die niet kunnen worden ingelost. (edp)