Woedende reacties na uitspraken Miranda Kerr over epidurale verdoving

doorElke De Pourcqop 09/07/2012

De uitspraken van Miranda Kerr over een epidurale verdoving tijdens de bevalling zijn voorspelbaar het verkeerde keelgat geschoten. Het model wordt verweten dat ze 'feitelijk onjuiste' informatie de wereld instuurt en zich ongevoelig toont voor moeders die geen keuze hebben.

Samen met borstvoeding, is een epidurale verdoving een van die 'bevallingsonderwerpen' waarbij de voorstanders al even hevig zijn als de tegenstanders, met alle gevolgen van dien.

Daags nadat Miranda Kerr in Harper's Bazaar liet weten dat ze voor een bevalling zonder epidurale koos omdat ze niet wilde dat haar zoon gedrogeerd ter wereld zou komen. Ze nam dit besluit na het bekijken van enkele geboortevideo's waarbij de baby's minder actief leken dan zou moeten na een epidurale. "Ik wilde de best mogelijke start in het leven voor mijn zoon."

Impliciete boodschap
Ze zegt het niet met zoveel woorden, maar het is moeilijk om in de woorden niet het impliciet verwijt te lezen dat vrouwen die voor epidurale kiezen hun baby's onrecht aandoen of zelfs in gevaar brengen. En dat is iets dat vele vrouwen, journalisten en blogsters moeilijk verteerd krijgen.

Omdat er geen bewijs is dat een epidurale nadelig is voor de baby (hoewel er wel nadelen aan verbonden zijn, zie verder).  "Het mooie aan een epidurale is dat het rechtstreeks in de rug wordt ingespoten en niet in de bloedsomloop (en dus bij de baby) terecht komt. Geen enkele studie heeft een negatief effect aangetoond op de baby, niet na de bevalling en niet op lange termijn. De zorgen om veiligheid op dat vlak zijn geen reden om een epidurale te weigeren", getuigt dokter Christine Proudfit in de Daily Mail.

Miranda had een geboorteplan gemaakt en hield zich daar aan. "Iedere vroedvrouw zal je vertellen dat Miranda geluk heeft gehad. Een geboorteplan opstellen is allemaal goed en wel, maar meestal is dat een verlanglijstje in plaats van een voorschrift", schrijft Max Pemberton in The Telegraph.

"Zoals mijn zus, pas bevallen met epidurale, terecht opmerkte: Miranda is ook getrouwd met Orlando Bloom. Sommige mensen hebben alle geluk."

Geen keuze
De meeste mensen hebben niet zoveel geluk. Hoewel zelfs in het westen nog best veel vrouwen bevallen zonder epidurale (tussen 25 à 70 procent afhankelijk van het land), wordt door vrouwen-die-het-kunnen-weten geargumenteerd dat je soms geen andere keuze hebt.

"Mijn bevalling duurde meer dan 24 uur. Uiteindelijk liet ik me epiduraal verdoven om de pijn aan te kunnen. Toen mijn kleine jongen uiteindelijk de wereld betrad, was hij zo alert als maar mogelijk was. Zelfs de verpleegsters stonden er  van te kijken. Hij was zeker niet gedrogeerd en de epidurale bezorgde hem geen schade, op geen enkele manier", argumenteert Mary Fisher op de website The Stir.

"Niet kiezen voor een epidurale maakt van een vrouw geen martelaar, en het maakt haar ook niet beter dan de moeders die beslissen dat de verdoving het best is voor hen. Zwangere vrouwen zouden elkaar moeten respecteren voor de individuele keuzes , in plaats van elkaar naar beneden te halen en minderwaardig te doen voelen."

De ruggenprik.

De feiten over epidurale verdoving

Wat is het?


Een epidurale verdoving is een manier om pijn weg te nemen, door de vloeistof tussen de ruggenwervels te spuiten. Dit gebeurt altijd door een anesthesist. Sommige ziekenhuizen maken gebruik van een combinatie methode 'spinale-epidurale verdoving', met als voordeel dat de hoeveelheid pijnstillend middel lager is en de vrouw zelf kan beslissen wanneer ze een beetje extra toedient. De verdoving treedt, afhankelijk van de methode, op tussen 5 en 15 minuten.

Voordelen


- Het belangrijkste voordeel is (uiteraard) de pijnstilling. Voor de zwangere vrouw betekent dit dat ze kan ontspannen en op adem kan komen. Voor veel vrouwen betekent dat ook dat ze de bevalling bewuster kunnen meemaken omdat ze zich bewust zijn van wat hen overkomt, zonder de overheersende pijn.

- In tegenstelling tot andere vormen van pijnstilling, komt dit niet in de bloedbaan terecht. De moeder wordt dus niet slaperig en maar een fractie ervan bereikt de baby.

- Je wordt van dichtbij opgevolgd wat geruststellend en ontspannend kan zijn voor de moeder: je weet zeker dat alles goed gaat.

- Het werkt niet alleen tegen weeën, maar ook voor wie geknipt moet worden en vaak zelfs bij het naaien of een onverwachte keizersnede.

- Bevallende vrouwen met een hoge bloeddruk kunnen hun bloeddruk zien verlagen.

Nadelen

- Het belangrijkste nadeel is de kans op een bloeddrukdaling (en minder zuurstof naar de baby), wat gebeurt bij ongeveer 1 procent. Daarom wordt een epidurale verdoving altijd gevolgd op een monitor.

- Ongeveer 40 procent van de vrouwen kan de blaas niet meer ledigen en heeft tijdens de bevalling een katheder nodig.

- Een bevalling met epidurale duurt gemakkelijk een uur tot anderhalf uur langer.

- Rondwandelen wordt aangemoedigd tijdens een bevalling, maar is niet in elk ziekenhuis mogelijk na een epidurale. Of het is niet mogelijk doordat de benen te zwak zijn.

- Kans op jeuk of een lage koorts (al dan niet met rillingen)

- Het werkt niet bij iedereen honderd procent: sommige vrouwen raken half of niet volledig verdoofd.

- Soms werkt het te goed: niet alle vrouwen voelen de persweeën nog of hebben geen kracht meer in hun buikspieren. Hierdoor stijgt de kans op het gebruik van 'middelen' tijdens de bevalling, zoals een verlostang of een zuignap. Ook de kans op een keizersnede neemt toe, hoewel deze niet veroorzaakt wordt door de pijnstillers.

- Ook de hartslag van de foetus kan dalen

- Misselijkheid en braken

- Klachten van hoofdpijn achteraf

- In hele hoge dosissen kan de ademhaling van de baby beïnvloed worden en hij eerder flauw reageren bij de geboorte.

- Soms nood aan anitbiotica of ontsmetting na de bevalling

Bijkomende opmerkingen

De meeste nadelen van een epidurale doen zich voor als die te vroeg in de bevalling wordt toegediend. Meestal wordt daarom aangeraden te wachten tot er minstens 5 of zes centimeter ontsluiting is. Manieren om met de pijn om te gaan zijn dus zeker aangeraden voor de tijd voor de epidurale kan worden toegediend. "Over het algemeen geldt: hoe langer een vrouw het kan uithouden zonder epidurale, hoe beter voor de bevalling."

Bespreek de mogelijkheden tot pijnstilling bij de bevalling altijd met je arts, gynaecoloog of vroedvrouw, of ga naar een infosessie in het ziekenhuis. Het blijft een individuele beslissing, want net als een zwangerschap is ook elke bevalling anders.